DemowebbsidaVi är ett litet rederi/ö-företag verksamma i stockholms södra skärgård.
Arbetsområdena är renhållningsentreprenad, godstransporter, kyltransporter, sjötaxi,
bogsering, isbrytning och marin entreprenad som t.ex. anläggning av bryggor m.m.Foto: Per Fjärdhäll


Rubriker som kan bli länkar i framtiden...

  Tjänster
 • Renhållning
 • Godstransport
 • Kyltransport
 • Sjötaxi
 • Bogsering, isbrytning
 • Marin entreprenad
  Båtarna
 • Frida
 • Karin
 • Boghammarn
 • Falken
 • Limskär 1 och 2
 • Pråmen
  Vi som jobbar
 • Jonas Kempe "direktörn"
 • Maud Kempe, sopor, post m.m
 • Christer G, inhyrd sopor
 • Per F, inhyrd sopor, kyltransport m.m
 • Jon F, inhyrd bogsering
 • med flera sommarjobbare

Kontaktuppgifter
Båtåkeriet Kempe AB, Nämdö Grenskär 105, 130 36 Nämdö
Jonas Kempe 070-7125934

Webmaster: Per Fjärdhäll